صفحه شناسایی


برای دریافت نوبت موارد زیر را وارد کنید

راهنما
   

در صورتی که قبلا کد دریافت نموده اید میتوانید پس از وارد کردن موارد بالا با کلیک روی دکمه کد شناسایی دارم به صفحه بعد مراجعه نمایید

شما در حال اخذ نوبت از مرکز تصویر برداری پزشکی تابش ( تبریز ) هستید